indirim

%35

Şeyh Şafi Buyruğu

150,00 97,50

Allah’ın insanlık tarihiyle başlayan evrensel mesajının tezahürü olan İslâm, geldiği günden bugüne kadar çeşitli dönem ve coğrafyalarda ulaştığı fert ve toplumların zihin ve gönül dünyasını aydınlatmış, huzur, barış ve esenliğe kaynaklık etmiştir.

9 ve 10. yüzyıllarda bu ilâhî mesajla yakından temasa geçip İslâm’ı kabul eden Türkler, diğer topluluklar gibi İslâm’ı kendi sosyal gerçekleriyle ilişkili biçimde idrak edip hayatlarına taşımışladır. Bu süreçte İslâm’ın ilmî, ahlâkî ve tasavvufî birikimiyle Türklerin dinî hayatına rehberlik etmiş öncü şahsiyetler ortaya çıkmış ve çok sayıda eser kaleme alınmıştır.

Eserin isminden anlaşılacağı üzere Şeyh Safî’ye ait olan bu eser Alevî-Bektaşî klasiklerinden olup, “Yolu/Öğretiyi” açıklaması bakımından Alevilikteki en temel eserlerden biri olarak kabul edilmiştir. Gelenekli Alevilikten günümüze kadar gelen tüm kavram ve erkânın anlatıldığı ve Alevîlik-Safevîlik ilişkisinin izlerinin belirgin olarak hissedildiği eser, tarihe de tanıklık etmektedir. Eser orijinal metin, latinize edilmiş metin ve sadeleştirilmiş metin olmak üzere üç şekilde okuyucusuyla buluşmaktadır. Esere okuyucuya yardımcı olması için sözlük de eklenmiştir.

Read more ➜


  • Language : Türkçe , Arapça
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2015-04
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 237
  • Barcode : 9789753897808
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Tag:
Book Name Şeyh Şafi Buyruğu
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 520
Dimension 170.00 x 245.00
Paper Type Kuşe