indirim

%35

100,00 65,00

Şeyh Gâlib, kendinden önceki şairlerin kullandıkları mazmunları ve sembolleri, yeni bir renk ve tarzda dile getirmeye muvaffak olmuş bir şairdir.
Bu çalışmayla şiirler mısra mısra incelenerek şairin hayatı, sanatı, eserleri, divan şiirine getirdiği yenilikleri, dinî ve tasavvufî hususiyetleri ve Dîvân’ı ile Hüsn ü Aşk adlı mesnevisinde geçen âyet ve hadislerle bazı tasavvufî tedbirleri dile getirişi ve Arapça ve Farsça şiirleri yer bulmuştur.
Bu kitapta, Osmanlı şiirinin tekamülü üzerinde müessir olmuş bu kudretli şairin anlam dünyasının ve şiirlerinin özlü bir tahlilini ve Sultan III. Selim tarafından üç bin altın harcanarak Hattat Ahmet Yüsri b. Muhammed Nazif’e tezhip edilmiş Dîvân’ının renkli nüshasını da bulacaksınız.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2011-07
  • Stock Status : No Stock
  • Number Product Sold : 198
  • Barcode : 9789753896733
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Şeyh Galib Divanı
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 959
Dimension 165.00 x 240.00
Paper Type 1 Hamur 80 Gr