indirim

%35

Kutsal Kitaplara Göre Din Adamı

75,00 48,75

Bir dinî geleneği gerçekçi bir şekilde tanımanın yolu, onu hayat tarzı haline getiren din adamları sınıfının tanınmasıyla mümkün olur.
Ehl-i Kitap din adamı sınıfı tarihî süreçte Yahudi ve Hıristiyan geleneklerin oluşmasında, bu geleneklerin kutsal referanslarının anlaşılıp yorumlanmasında, bunlara mensup insanların yaptıkları siyasî mücadele ve hâkimiyet kavgalarında oldukça önemli roller üstlenmişlerdir.
Bu çalışma, din adamlarının nasıl bir yozlaşmaya uğradığını, bunun doğurduğu vahim sonuçları Kur’an-ı Kerim ayetleri ve Kitab-ı Mukaddes verileri çerçevesinde irdeleyip ortaya koymayı amaçlamıştır. Konu, tefsir ve dinler tarihi ilmi açısından tarihî bir analiz olduğu kadar güncel işaretler içermesi bakımından da okuyucunun ilgisini çekecek niteliktedir

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 2
  • Date Publication : 2013-09
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 242
  • Barcode : 9789753896511
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Kutsal Kitaplara Göre Din Adamı
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 321
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr