indirim

%40

39,00 23,40

Allah’ın insanlık tarihiyle başlayan evrensel mesajının tezahürü olan İslâm, geldiği günden bugüne kadar çeşitli dönem ve coğrafyalarda ulaştığı fert ve toplumların zihin ve gönül dünyasını aydınlatmış, huzur, barış ve esenliğe kaynaklık etmiştir.

9 ve 10. yüzyıllarda bu ilâhî mesajla yakından temasa geçip İslâm’ı kabul eden Türkler, diğer topluluklar gibi İslâm’ı kendi sosyal gerçekleriyle ilişkili biçimde idrak edip hayatlarına taşımışladır. Bu süreçte İslâm’ın ilmî, ahlâkî ve tasavvufî birikimiyle Türklerin dinî hayatına rehberlik etmiş öncü şahsiyetler ortaya çıkmış ve çok sayıda eser kaleme alınmıştır.

Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî’ye ait olan ve Alevî-Bektaşî klasiklerinin başında gelen Besmele Tefsiri, besmele okumanın faziletlerini anlatmaktadır. Besmele Tefsiri’nde Hz. Peygamber’in miraçta yaşadıkları anlatılmakla beraber, insanlara, bu dünyada ve diğer dünyada mutlu olmanın yollarını çeşitli kavram ve küçük hikâyelerle anlatmaktadır. Orijinal Metin, transkripsiyon ve sadeleştirilmiş metniyle okuyucusuyla buluşmaktadır. Esere okuyucuya yardımcı olması için sözlük de eklenmiştir.

Read more ➜


  • Language : Türkçe , Arapça
  • Number Print : 4
  • Date Publication : 2014-09
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 487
  • Barcode : 9789753894890
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Besmele Tefsiri
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 173
Dimension 170.00 x 245.00
Paper Type Kuşe