indirim

%35

52,00 33,80

Allah’ın insanlık tarihiyle başlayan evrensel mesajının tezahürü olan İslâm, geldiği günden bugüne kadar çeşitli dönem ve coğrafyalarda ulaştığı fert ve toplumların zihin ve gönül dünyasını aydınlatmış, huzur, barış ve esenliğe kaynaklık etmiştir.

9 ve 10. yüzyıllarda bu ilâhî mesajla yakından temasa geçip İslâm’ı kabul eden Türkler, diğer topluluklar gibi İslâm’ı kendi sosyal gerçekleriyle ilişkili biçimde idrak edip hayatlarına taşımışladır. Bu süreçte İslâm’ın ilmî, ahlâkî ve tasavvufî birikimiyle Türklerin dinî hayatına rehberlik etmiş öncü şahsiyetler ortaya çıkmış ve çok sayıda eser kaleme alınmıştır.

Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî’ye ait olan ve Alevî-Bektaşî klasiklerinden sayılan Makâlât, tasavvufî bir eserdir. “Dört kapı” ve “kırk makâm”ı açıklamak amacıyla yazılmıştır. Dört kapı, şeriat, tarikat, marifet ve hakikattir. Kırk makâm, bu dört kapıdan girerek kırk merdiven basamağını katetmektir. Eserde “makâmda” yapılması gerekenler anlatıldıktan sonra genellikle konuyla ilgili âyet, hadis getirmekte ve kelâm-ı kibârdan sözler alıntılamaktadır. Günümüz Türkçesine çevrimyazımı ve sadeleştirilmiş metniyle okuyucusuyla buluşmaktadır. Esere okuyucuya yardımcı olması için sözlük de eklenmiştir

Read more ➜


  • Language : Türkçe , Arapça
  • Number Print : 8
  • Date Publication : 2021-06
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 560
  • Barcode : 9789753894883
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Makalat
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 144
Dimension 170.00 x 245.00
Paper Type Kuşe