indirim

%35

Türk Dünyası Ortak Edebiyatı

75,00 48,75

Türk dünyası zengin bir edebiyata sahiptir. Ancak bizler bu edebî mirastan, coğrafî olarak birbirimizden uzakta olmamız, ortak alfabemizin olmayışı ve bunları tanıtıcı eserlerimizin azlığından dolayı yeterince yararlanamamaktayız.
İşte bu eserde, “Belli başlı Türk destanları, Orhun Abideleri, Uygur edebiyatı, Kutadgu Bilig, Manas Destanı, Dîvânü Lugâti’t-Türk, Ahmed Yesevî ve hikmetleri, Dede Korkut Hikâyeleri, Genceli Nizâmî, Nasreddin Hoca, Mevlânâ, Yunus Emre, Süleyman Çelebi, Ali Şîr Nevâyî, Babürşah, Fuzûlî ve Su Kasidesi, Köroğlu ve Köroğlu Destanı” gibi Türk dünyasına damgasını vurmuş birçok isim, şiir ve esere yer verilmekte.
Çok yönlü bir araştırmanın mahsulü olan bu kitapta, Türk dünyasının şahsiyetlerinin ve şaheserlerinin tanıtımını bulacaksınız.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2014-10
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 160
  • Barcode : 9789753892995
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Türk Dünyası Ortak Edebiyatı
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 462
Dimension 125.00 x 180.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr