indirim

%35

Hadis Usulü

75,00 48,75

Hz. Peygamber’e nispet edilen ve söz, fiil veya takrir (onay) formatında gelen rivayetlerin, Hz. Peygamber’e aidiyetini, aidiyet ihtimalinin derecesini ve sonuç olarak içeriğinin Resûl’e izafeti dolayısıyla dinde delâlet keyfiyetini ele alan kriter ve ıstılahlara bütün olarak “hadis usulü” terimi karşılık gelmektedir. Bu usul ilminin başlangıcı, sahabe devrinde, rivayet edene yemin ettirme veya ondan şahit isteme uygulamalarına kadar götürülebilir. Bu çalışma, hadis usulünü kavram ve literatür açısında sistemli ve geniş bir kapsamda sunuyor. Telifinin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen, hadis ve sünnet terimlerinin gelişimi, yayılma derecesine göre haberlerin ayrımı (mütevâtir-ahad) kabul ve ret yönünden hadislerin tasnifi, isnadın kaynağına göre rivayetlerin çeşitleri gibi birçok temel meselede ders kitabı hüviyetini korumaktadır. Ayrıca hadislerin rivayetinde nakil yollarını (tahammül-edâ) ve mana ve lafızla rivayet gibi hadis ilminin hâlâ güncelliğini muhafaza eden alanlarında oldukça özlü bilgiler sunmaktadır.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 20
  • Date Publication : 2021-07
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 1199
  • Barcode : 9789753892834
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Hadis Usulü
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 392
Dimension 150.00 x 240.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr