indirim

%35

Türkiyede Misyonerlik Faaliyetleri

16,50 10,72

Tarih boyunca çeşitli inanç grupları öğretilerini yaymayı ve bu yolla mensuplarının sayısını artırmayı hedeflemişlerdir. Bu tip bir hedef belirleme, kimi zaman doğrudan kendisine inanç bağlamında otorite verilen kutsal kitapların metinlerinde yer alırken kimi zaman da bir inancın tarihsel gelişimi dâhilinde bir “propaganda aracı” olarak örgütlü ve kurumsal yapıya bürünmüştür. Misyonerlik, bu tip bir inanç ve ideoloji ihracının, Hristiyanlık bünyesinde Kilise’nin kurumsal destek ve öncülüğüyle vücut bulmuş ve sistemleşmiş hâlidir. Özellikle II. Vatikan Konsili sonrasında modern dönemde örgütsel ve teorik arka planı daha da belirgin hâle gelen bu kurum, Türkiye’de de hem bir sosyal vaka olarak hem de bir dinî araştırma alanı olarak gündeme getirilmektedir. Bu çalışmada misyonerliğin tanımını, tarihsel gelişimini, yabancı okullar bağlamında Osmanlı’dan bu yana Türkiye’de konumlanışını ve günümüzde dünya ve özelde Türkiye’de yayılma sahasını, akademik bir sempozyumun ilmî havası eşliğinde okuma imkânı bulacaksınız

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 6
  • Date Publication : 2006-03
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 351
  • Barcode : 9789753892131
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Türkiyede Misyonerlik Faaliyetleri
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 103
Dimension 120.00 x 185.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr