indirim

%35

Hanefi Fıkıh Alimleri ve Diğer Mezheplerin Meşhurları

90,00 58,50

Fıkhî mezheplerin sistem ve literatürlerini geliştirmeleriyle birlikte, tarihsel süreç içerişinde oluşan mezhep içi tercihlerin ve bu mezheplerin hangi otoriteler ve hangi eserler kanalıyla günümüze taşındığının rotasının çizmek, mezheplerin usul ve füru hükümlerinin teşekkül ettiği ilk dönemden bugüne kadar geçirdiği evreleri görebilmekle mümkün hâle gelecektir. Bu çalışma, Hanefî mezhebinin tarihsel ilerleyişini, Ebû Hanîfe’den başlayarak, 19. yüzyılın sonuna kadar, özellikle öne çıkan isimleri, özet şekilde tanıtarak ortaya koymaktadır. Mezhep içerisinde ismi, etkisi ve otoritesi bulunan âlimlerin kısa biyografileri eserde geniş bir hacmi kaplasa da erken dönemde, Hafs b. Gıyâs ve Veki’ b. El-Cerrâh gibi isimler ile geç dönemde Tahtâvî, Güzelhisârî gibi ayrıntı sayılabilecek isimler de eserde yer almıştır. İlgili isimlerin eserleriyle ilgili de doyurucu bilgiler sunan bu çalışma, okurlarına Hanefî mezhebinin bir anlamda “biyografik albümünü” sunmakla yetinmiyor. Aynı zamanda Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî âlimleri ile hadis, dil ve edebiyat gibi farklı disiplinlerle özdeşleşmiş hatırı sayılır isimlerin de bir özetini sunuyor.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 6
  • Date Publication : 2018-10
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 579
  • Barcode : 9789753890359
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Hanefi Fıkıh Alimleri ve Diğer Mezheplerin Meşhurları
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 779
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr