indirim

%30

Eyüp Sultan İstanbulun Kutlu Ev Sahibi

3,50 2,45

Anadolu'da siyasi ve sosyal ortam güçlü bir yapı kazandıktan sonra özellikle horasan, maverâünnehr, harizm, Azerbaycan ve ırak bölgesinden göç dalgalarıyla muhtelif tasavvufî cereyanlar bu topraklara gelmeye başladı. Böylece söz konusu akımların temsilcileri olan şeyhler ve dervişler, tarikatların yayabilecekleri müsait imkânlarla dolu bir çevre bulmuş oluyorlardı. İslam’la yeni tanışmış olan Anadolu coğrafyasında yayılmaya başlayan tarikatlar, aynı zamanda temsil ettikleri kültür ve inancı da beraberinde getirmişlerdi. Bunlardan kübrevîlik, halvetîlik, kazerûnîlik ve Mevlevilik gibi tarikatlarda Sünni anlayış ön planda iken, vefâîlik, kalenderîlik ve haydarîlik gibi tarikatlarda ise mahalli inanç ve geleneklerin daha baskın olduğu gayr-ı Sünni bir eğilim mevcuttu.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2016-01
  • Stock Status : No Stock
  • Number Product Sold : 1
  • Barcode : 9789751964007
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Tag:
Book Name Eyüp Sultan İstanbulun Kutlu Ev Sahibi
Publisher Diyanet İşleri Başkanlığı Yay.
Number Pages 72
Dimension 135.00 x 195.00
Paper Type 1 Hamur 80 Gr