indirim

%35

Meşihati İslamiyye ve Ceridei İlmiyye

16,00 10,40

"Eser, dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde müftü ve daha sonraları şeyhülislâm faaliyeti olarak ifade edilen fetva mekanizmasının Osmanlı öncesindeki tarihçesi kısaca ele alınmıştır.Birinci bölümde, meşihat makamının genel işleyiş tarzı ve bunu sağlayan teşkilat yapısı incelenmiş, şeyhülislâmlığın devlet teşkilatı ve teşrifatındaki yeri, şeyhülislâmların hukukî ve adlî sahalardaki görevleri ele alınmıştır.
İkinci bölümde meşihat kurumunun adı geçen dönemlerdeki yapısı, işleyiş tarzı ve uğradığı değişikliklere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde meşihat’ın fetva ile ilgili faaliyetleri ele alınmış,dördüncü ve son bölümde ise meşihat’ın yayın organı olan ceride-i ilmiyye tanıtılmıştır."

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 2
  • Date Publication : 2018
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 21
  • Barcode : 9789751944894
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Tag:
Book Name Meşihati İslamiyye ve Ceridei İlmiyye
Publisher Diyanet İşleri Başkanlığı Yay.
Number Pages 253
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr