indirim

%30

İnsan Genomuna Müdahale Etik Tartışmalar Fıkhi Yaklaşımlar

39,00 27,30

İnsanlık tarihi tekerleğin icadından bu yana sayısız teknolojik, bilimsel keşif ve yeniliğe şahitlik etmiştir. Özellikle geride bıraktığımız son elli yıldır bilim ve teknoloji alanında belki de tüm zamanlar boyunca gerçekleştirilenlerden çok daha fazla ivme kaydedilmiştir. Bu bağlamda moleküler biyoloji ve genetik mühendisliğinin öncülüğünde biyoteknolojide ve tıpta meydana gelen büyük gelişmeler, insan ve toplum sağlığını ilgilendiren konularda hem umut veren başarılı sonuçlar alınmasını sağlamış hem de din, felsefe, etik, hukuk, sosyoloji gibi farklı disiplinler tarafından çok yönlü yaklaşımları gerekli kılan tartışma alanlarının doğmasına yol açmıştır. Bilim tarihinde bir devrim olarak nitelendirilen genetik teknoloji marifetiyle, insan genlerine yapılabilen müdahalelerle, olabilecek hedef dışı mutasyonlarla türümüzü nasıl bir geleceğin beklemekte olduğu üzerinde ciddi olarak düşünülmesi, konunun çok boyutlu ele alınması gerekmektedir. Elinizdeki bu çalışma, insan genomuna müdahale meselesini fıkhi perspektiften ele almaktadır.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2021-03
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 143
  • Barcode : 9786257672443
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name İnsan Genomuna Müdahale Etik Tartışmalar Fıkhi Yaklaşımlar
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 210
Dimension 135.00 x 210.00
Paper Type K.Kağıdı 70 Gr