indirim

%35

Tefsir Usulü

75,00 48,75

Usûl-i tefsir ilminin, İslam’da ne zaman
başladığını kesin olarak söylemek çok zordur.
Tefsir ilminin başladığı ilk devirlerden itibaren,
usûl-i tefsir ilminin basit de olsa bazı tabirlerine rastlanılmaktadır. Zamanla tekâmül eden bu ilim dalı, müstakil olarak tedvin edilmiştir. Sonradan gelen âlimlerin bu konuda eserleri bol miktarda mevcuttur.
Malumdur ki Allah’ın kitabındaki ayetlerin
hepsi aynı açıklıkta değildir. Bazıları kolayca
anlaşıldığı hâlde, bazıları üzerinde de derin
derin düşünmek icap eder. Bu bakımdan onda
mevcut olan sanatların, sırların çözülmesi
gerekir. Bu işi de halletmeyi usûl-i tefsir ilmi
üzerine alır. Bu ilim, beşerin kudreti ve Arapçaya vukufu nispetinde müfessirlerin Kur’an’dan nasıl istihraçlar yapacağını ve takip ettikleri yolları gösteren kaideler ve usuller mecmuasıdır.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 38
  • Date Publication : 2021-11
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 409
  • Barcode : 9786257205627
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Tag:
Book Name Tefsir Usulü
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 380
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type K.Kağıdı 70 Gr