indirim

%35

Hırıstiyanlıkta ve İslamda Hz Meryem

30,00 19,50

Hıristiyanlıkta ve İslâm’da Hz. Meryem’in karşılaştırmalı olarak ele alındığı bu eser, her iki dindeki kutsal metin tefsirinden inanç sistemlerine, insan ve Tanrı görüşüne, zaman içinde bir tarihî gelişmenin bazı dinlere getirdiği ve onlardan götürdüğü şeylere, pek karmaşık mitolojik kültlere (dişi, ana, baba, zürriyet, Ana Tanrıça, bereket kültleri gibi) kadar yaygın bir muhtevaya sahiptir. Kısacası, sadece dinler tarihi alanında kalmayıp mitoloji, din fenomenolojisi, din sosyolojisi, din psikolojisi, teoloji, sanat, edebiyat vb. disiplinlere doğru uzanan bir konudur. Ancak hemen belirtilmelidir ki gaye, konunun bütün detaylarını sıralamak değil, Meryem ile ilgili statülerin her iki dinde gösterdiği tabloları belirleyip bunlardan bir kanaate ulaştıracak olanlarını karşılaştırarak hem bu iki büyük din hakkında bazı bilgilere ulaşmak, hem de dinlerin yapılarındaki bu gibi elemanların ana yapı ile bağıntılarını belirlemektir.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 5
  • Date Publication : 2021-01
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 239
  • Barcode : 9786257205603
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Tag:
Book Name Hırıstiyanlıkta ve İslamda Hz Meryem
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 226
Dimension 135.00 x 210.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr