indirim

%35

Hacı Bayram Veli

19,50 12,68

Hacı Bayram Veli hazretleri, Ankara’nın Kara Medresesinin profesörü Molla Nûman Efendi iken, Somuncu Baba hazretlerinin manevi terbiyesi altına girdikten sonra, kendini her yönüyle topluma adamış, toplum için çırpınmış, halka hizmetin Hakk’a hizmet olduğunun bilincine ulaşmış, Anadolu’nun manevi kumandanlarındandır.

O, toplumun sıkıntısına, problemlerine katlanmış, bu amaçla sosyal yardım sandıkları kurmuş, yoksullara, yetimlere, dullara, gariplere, yolda kalmışlara, ilim talebelerine yardım etmiştir. Dergâhında ahlâk eğitimi vermiş, medrese ve tekkesinde öğrenci yetiştirmiş, onlara tefsir, fıkıh, hadis, kelâm, tasavvuf öğretmiştir.

Sade ve anlaşılır bir dille kaleme alınan bu eser iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Hacı Bayram Veli hazretlerinin doğumunu, çocukluğunu, ilmî yetişkinliğini, tasavvufa girişini, halifelerini, ikinci bölümde ise muhabbet, eğitim, sohbet, mürid, şeyh, Hz. Peygamber (s.a.s.) sevgisi, nefis, dil, kalp gibi düşüncelerini göreceksiniz.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 9
  • Date Publication : 2020-10
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 145
  • Barcode : 9786257205429
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Hacı Bayram Veli
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 137
Dimension 120.00 x 195.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr