indirim

%35

200,00 130,00

Memlükler dönemi Hanefî fakihlerinden Kemâleddin İbnü’l-Hümâm’ın (ö. 861/1457) Hanefî ve Şâfiîler’in usul ıstılahlarını karşılaştırmak üzere telif ettiği et-Tahrîr adlı eser yine aynı bölgeden diğer bir Hanefî fakihi İbn Nüceym tarafından ihtisar edilmiştir. İbn Nüceym Lübbü’l-usûl adını verdiği bu ihtisarda genellikle Hanefîler’in ıstılahlarına yer vermiş ve eserin tertibini klasik Hanefî usul kitaplarına göre yeniden düzenlemiştir.

Read more ➜


  • Language : Arapça
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2020-07
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 120
  • Barcode : 9786257069823
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Tag:
Book Name Lübbül Usul Prestij
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 420
Dimension 165.00 x 240.00
Paper Type Ivory 70 Gr