indirim

%30

Cahiliyede ve Hz Peygamber Zamanında Kan Davası

40,00 28,00

Elinizdeki çalışma, kan davası töresinin Arap Yarımadası’ndaki uygulamasını dinî, iktisadî ve kültürel kökleri ve toplumsal yapıya yansımalarını da kapsayan geniş bir çerçevede ele almaktadır. Çalışma, Câhiliye çağı olarak adlandırılan İslam öncesi dönem ile Hz. Peygamber’in risâlet dönemini kapsamaktadır. Bu çerçevede Arap toplumunun birincil sosyal yapısı olan kabilenin
oluşumu ve bu oluşumun kan davası töresiyle ilişkisi üzerinde durulmakta ve
bu açıdan ele alınan tarih dilimi içindeki değişim süreçleri ve dinamiklerin
çok yönlü analizi yapılmaktadır.
Kabile merkezli bir toplumsal yapının aslî unsurunu teşkil eden kan davası
bağlantılı çatışmalar, İslam öncesi dönemde kabilelerin parçalanmasına, kimi
zaman tarih sahnesinden silinmesine, toplu ölüm ve göçlere neden olmuş
iken, bu tablo Hz. Peygamber döneminde nasıl bir şekil aldı ve nasıl bir seyir
izledi? Kan davası geleneği, Bedir ve Uhud savaşları dahil olmak üzere İslam’ın nebevî dönemindeki siyasal gelişmeler üzerinde nasıl bir etkide bulundu? İslâmî dönemde yaşanan birçok kırılma noktasında kan davası töresinin
etkisi oldu mu? Kitapta bütün bu sorulara klasik İslam literatürünün yanı sıra
Batı ve Doğu’dan birçok kaynak eserden yararlanılarak cevaplar verilmektedir.
Kapsamı ve odaklandığı sorunlar itibariyle Türkçede yayınlanan ilk telif çalışma olan elinizdeki eser, kan davası töresinin tarihin bir evresindeki durumunu ve günümüzde de devam eden yansımalarını anlamamızı sağlamanın
ötesinde, Hz. Peygamber’in mücadelesini ve İslam’ın bir din olarak toplumsal
alanla olan etkileşimini kavramak bakımından da oldukça değerli görüş ve
değerlendirmeler içermektedir.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2021-12
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 50
  • Barcode : 9786059437493
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Tag:
Book Name Cahiliyede ve Hz Peygamber Zamanında Kan Davası
Publisher Kuramer Yayınları
Number Pages 260
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr