indirim

%30

Kuran Mealleri ve Metin Merkezci Yorum

50,00 35,00

Her söz/metin gibi Kur’an hitabı da, muhatapları tarafından olabildiğince doğru anlaşılması, yorumlanması halinde amacına ulaşmış olur. Eserde ele alınan temel konu -kısmen başlığından da anlaşılacağı üzere-
Kur’an’ın sadece metnini veya herhangi bir dildeki mealini merkeze alarak doğru mana ve yorumlara ulaşmanın zorluğu hatta yerine göre imkânsızlığıdır. Bu metin merkezli yaklaşımın yanı sıra, Kur’an’ın ilk muhatapları ile sonraki nesiller arasına gittikçe açılan bir zaman ve kültür mesafesinin girmiş olması da Kur’an’ın hitabının doğru anlaşılmasının önündeki engellerden biridir.
Kur’ân-ı Kerîm, vahiy sürecinin başından sonuna kadar muhatabıyla çok dinamik ve canlı bir ilişki içinde nâzil olmuş, hatta geçmiş peygamberler ile onların toplumlarından ve dinlerinden bahsederken bile hitap ettiği toplumun ve dinî grupların Kur’an’ın geldiği devirde taşıdıkları bilgiler, kanaatler ve örf-adetler üzerinden mesajlar verip değerlendirmeler yapmış, uyarılarda bulunmuştur. O halde Kur’an’ın hitap ettiği toplumu, o toplumun dilini, kültürünü, tarihini ve coğrafyasını yeterince bilmeden Kur’an’ın söylediklerini ve söylemek istediklerini doğru anlamak mümkün değildir.
Bu konuları, KURAMER tarafından çok sayıda değerli ilim adamının katılımıyla düzenlenmiş olan “Kur’an Mealleri ve Metin Merkezci Yorum” başlıklı sempozyumda detaylı olarak tartışan tebliğler ve müzakere metinlerinden oluşan kitabın Kur’an’ı anlama çabalarına katkıda bulunacağına inanıyoruz

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2021-06
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 77
  • Barcode : 9786059437462
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Tag:
Book Name Kuran Mealleri ve Metin Merkezci Yorum
Publisher Kuramer Yayınları
Number Pages 440
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type K.Kağıdı 70 Gr