indirim

%30

Kuran Meallerinde Edebi Dil Hasr Üslubu Örneği

50,00 35,00

Hasr, tahsis bildiren bir meânî terimidir. Bu niteliğiyle hasr, anlamı sınırlandırmak suretiyle daha belirgin kılmayı amaçlayan önemli edebî bir üslûptur. Kur’an’da bine yakın âyette bu üslûbun örneklerini görmekteyiz. Bu araştırmada “Kur’an meâlleri âyetlerdeki hasr üslûbunu yansıtmakta mıdır?
Meâllerin hasr ifade yolları ile Kur’an’ın hasr ifade yolları ne oranda örtüşmektedir?” sorularına cevap aranmıştır. Bu maksatla yirmi meâl, otuz âyetteki hasrı yansıtmaları bakımından incelenmiş, âyetlerdeki hasr üslûbunun meâllerde ifade edilmesinde görülen belli başlı sorunlara işaret edilerek dil ve üslûp temelinde birtakım öneriler sunulmuştur. Bu önerilerle, âyetlerde hasr ile vurgulanan anlamların Türk diline aktarılmasında ortaya çıkan hataların belli oranda azalacağı düşünülmektedir. Böylece meâllerin, manayı muhafaza etmek kaydıyla, hasrı ifade etmede tekdüzelikten kurtulup, dil ve üslûp bakımından bir çeşitlilik ve zenginlik sağlayacakları ümit edilmektedir.
Bu çalışma, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yapılan Arap Belâgatinde Hasr Üslûbu ve Kur’ân Meâllerinin Hasr Üslûbu Açısından Değerlendirilmesi başlıklı doktora tezine dayanmaktadır. Tez aynı yıl “Molla Fenâri İslâm Araştırmaları Teşvik Ödülü”ne layık görülmüştür.
KURAMER, okuyucuyla buluşmasını sağladığı bu değerli çalışmanın Kur’an’ın zengin anlam dünyasını kavrama niyet ve çabalarına katkıda bulunacağına inanmaktadır

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2021-06
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 62
  • Barcode : 9786059437455
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Tag:
Book Name Kuran Meallerinde Edebi Dil Hasr Üslubu Örneği
Publisher Kuramer Yayınları
Number Pages 420
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type K.Kağıdı 70 Gr