indirim

%30

Hz Muhammed Döneminde Yahudiler

60,00 42,00

Yahudiler, Müslümanların tarih boyunca irtibatlı oldukları dinî gruplar içerisinde ilâhî bir dine mensup olmaları, Kur’an’da kendilerinden çokça bahsedilmesi, Hz. Muhammed’in Medine’de en fazla ilişki içerisinde bulunduğu dinî grup olması, asırlar boyu devam eden sürgünlerde dinî ve kültürel kimliklerini asla kaybetmemeleri ve çok erken dönemlerden itibaren yazılı bir kültüre sahip olmaları gibi değişik pek çok nedenden ötürü, her zaman önemli bir yere sahip olmuşlardır. Öte yandan Hz. Muhammed’in Medine sürecindeki peygamberlik sürecindeki peygamberlik hayatını anlama ve anlamlandırma açısından da Yahudilerle ilişkilerin iyi bilinmesi büyük önem taşımaktadır. İslâm tarihinde “Medine dönemi” olarak isimlendirilen bu devrede genelde hukukî ve sosyo-kültürel konularla ilgili nâzil olan âyetlerle İslâm toplumunun şekillenme sürecinde bu din ve mensuplarıyla ilişkiler etkili olmuştur.
Çalışma, Araplarla Yahudilerin İslâm öncesi dönemden başlayarak Hz. Muhammed’in yaşadığı dönemdeki ilişkilerini konu edinmektedir. İki milletin ilişkileri, Hz. Muhammed’in Allah tarafından son ve ekmel din İslâmiyet’i tebliğle görevlendirilmesinin ardından yeni bir safhaya girmiştir. Bu dönemden itibaren Arap-Yahudi ilişkileri daha çok din temelli, Müslüman (Arap)-Yahudi ilişkilerine evrilmiştir.
Kitapta,
İslâm Öncesi Dönemde Araplar ve Yahudiler
Hz. Muhammed’in Çağdaşı Yahudilerle Siyasî İlişkiler
Hz. Muhammed’in Çağdaşı Yahudilerin Sosyo-Kültürel Hayatı
Hz. Muhammed’in Çağdaşı Yahudilerin Dinî Hayatı
gibi konular ve içeriklerini bulacaksınız..

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2016-12
  • Stock Status : No Stock
  • Number Product Sold : 131
  • Barcode : 9786059437035
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Tag:
Book Name Hz Muhammed Döneminde Yahudiler
Publisher Kuramer Yayınları
Number Pages 451
Dimension 160.00 x 233.00
Paper Type Ivory 70 Gr