indirim

%35

Fethinden Samanilerin Yıkılışına Kadar Semerkant Tarihi

80,00 52,00

Semerkant, coğrafik ve stratejik konumu sebebiyle kurulduğu tarihlerden itibaren büyük hükümdarların ele geçirmeye çalıştığı önemli bir şehir olmuştur. Önemli ticarî yolların kavşağı, çeşitli dil, din, kültür ve mede-niyetlerin temas noktası olan Semerkant ve içinde bulunduğu Mâverâünnehir bölgesi, Türkler’i müslümanlarla yüz yüze getiren ve Türk tarihinin seyrini etkileyen en önemli coğrafya oldu.
Semerkant bir asra yakın bir süre Türkler’in İslâm’ı ve müslümanları yakından tanıma-larında, İslâm’ın evrensel bir din olma özelliğini kavramalarında ve bunun sonucu olarak Talas Savaşı sonrasında topluluklar halinde İslâm’ı kabul etmelerinde büyük bir rol oynadı.
Semerkant, İslâm âleminde otorite haline gelen Dârimî, Ebü’l-Leys es-Semerkandî ve İmam Mâtürîdî gibi âlimler yetiştirdi. Sosyal ilimler, edebiyat, felsefe, matematik, astronomi ve diğer ilimlerde büyük âlimlerin yetişmesine ev sahipliği yaptı. Ayrıca İslâm dünyasının değişik bölgelerinden birçok âlimi kendine çekebilen bir cazibe merkezi oldu.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 2
  • Date Publication : 2018-12
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 179
  • Barcode : 9786058126152
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Fethinden Samanilerin Yıkılışına Kadar Semerkant Tarihi
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 620
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type Ivory 70 Gr