indirim

%35

Emevi ve Abbasi İktidarında Ehli Beyt Nesli

30,00 19,50

Kitapta öncelikle, Emevîlerin genelde Hâşimoğullarına özelde ise Ehli Beyt nesline karşı politikası ana hatlarıyla ele alınmıştır. Ardından Abbâsîlerin ilk yüzyılı içerisinde işbaşına gelen Abbâsî halifelerinin amcaoğulları olan Ehli Beyt nesline karşı uygulamaya koydukları politikalar ve bu politikaların sonucu olarak ortaya çıkan Ehli Beyt nesli hareketleri incelenmiştir. Son olarak Abbâsî halifelerinin Ehli Beyt nesline karşı uygulamalarının toplumsal yansımaları ele alınmıştır. Bu çerçevede İslâm toplumundaki etki ve tepki hareketleri incelenmiştir. Ehli Beyt nesline meyleden devlet adamları ve karşı karşıya kaldıkları durumlar ile bölge valilerinin devlet politikası karşısındaki tutum ve tavırları ele alınmıştır. Ayrıca Ehli Beyt nesli politikalarının ilmî ve edebî alana yansımaları ile bu çerçevede ortaya çıkan görüntülere yer verilmiştir.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2018
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 185
  • Barcode : 9786057580160
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Emevi ve Abbasi İktidarında Ehli Beyt Nesli
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 256
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr