indirim

%30

Kadı Sicillerinde İstanbul

63,00 44,10

Bu eser İSAM ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın ortak projesi olarak Osmanlı mahkeme defterleri arasından hazırlanan on beş ciltteki kayıtlardan yapılan seçmelerden oluşmaktadır. Bilindiği gibi Kadı Sicilleri, konu zenginliği, hukuki ve sosyal olaylara yaklaşım biçimi ve mahkemelerin Osmanlı devlet yapısı içerisindeki yeri ve işlevi açılarından konunun uzmanları yanında uzman olmayan çok sayıda aydının da ilgisini çekmektedir. Bu eser, söz konusu ilgiye cevap mahiyetinde hazırlanmıştır.
Eserde görüleceği üzere seçilen kayıtlar, hukuk ve sosyal hayat ağırlıklı bir tasnife tabi tutularak Osmanlı hukukuna ait giriş bölümü ve her bölümün başına eklenen bilgilerle zenginleştirilmiştir. Her kayıttan sonra, kayıtların asıl defterdeki yerleri parantez içinde gösterilmiş ve her kaydın tarihi belirtilmiştir.
Bu eserle birlikte Osmanlı’da hayatı ve toplumu ilgilendiren pek çok konu, uzmanı olsun ya da olmasın konuya ilgi duyan her kesim için gün yüzüne çıkacaktır.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2011-04
  • Stock Status : No Stock
  • Number Product Sold : 77
  • Barcode : 9786055586348
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Kadı Sicillerinde İstanbul
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 244
Dimension 205.00 x 275.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr