Dizin
Kur'an-ı Kerim
İslam Ansiklopedisi
Anadolu Halk Klasikleri
İSAM Yayınları
Oku Düşün
Kaynak Eserler
Fikir Eserleri
İlmi Eserler
Tarih Kültür
Çocuk Yayınları
Cep Kitapları
Dini Edebiyat
Sanat Edebiyat
Sempozyum ve Paneller
Sesli ve Görüntülü Yayınlar
Yabancı Dil Eserleri
Din Büyükleri
Halk Kitapları
Roman
Ahlak Klasikleri
Eğitim - Öğretim
Kuramer Yayınları
İstanbul Kadı Sicilleri
  Aranan Kelimeler
 
Dizin > İSAM Yayınları
Büyük resmi görmek için tıklayınız...
İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim
Alparslan Açıkgenç


7,84 TL (KDV dahil)
11.2
  adet 


Türkiye Diyanet Vakfı
  • Detaylı Bilgi

  • Yorumlar

  • Ek Resimler

GÜNÜMÜZDE ÖZELLİKLE POZİTİVİZM VE BİLİMCİLİK ANLAYIŞLARININ ETKİNLEŞMESİYLE, İLERLEYEN TEKNOLOJİNİN ÇEVREYİ CİDDİ BİÇİMDE TAHRİP ETMESİYLE VE GENETİK MÜHENDİSLİK, KLONLAMA VE HAYATIN TIBBEN SONA ERDİRİLMESİ (ÖTENAZİ) GİBİ KONULARIN GÜNDEME GELMESİYLE DİN-BİLİM İKİLEMİ DEĞİŞİK BOYUTLAR KAZANMIŞ, EN AZINDAN KAPSAMI ÇOK GENİŞLEMİŞTİR. BU NEDENLE, HACMİNİN SINIRLILIĞI BAKIMINDAN ELİNİZDEKİ KİTAP BÜTÜN BU KONULARA DOLAYLI YÖNDEN YAKLAŞARAK İSLÂM BİLİM GELENEĞİNİN MAHİYETİNİ ORTAYA KOYMAKLA YETİNMİŞTİR. BU KONUNUN AYDINLATILMASININ DİĞER SORUNLARIN KAVRANMASINA VE ÇÖZÜLMESİNE ZEMİN HAZIRLAYACAĞI DÜŞÜNCESİNDEN HAREKETLE KİTABIMIZ, BİLİM, BİLİM GELENEĞİ VE DİN KAVRAMLARINI AÇIKLAMAYA, İSLÂM BİLİM GELENEĞİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİNİN VE TARİHÎ SEYRİNİN YANI SIRA NASIL CANLANDIRILABİLECEĞİNİ DE ARAŞTIRMAYA ÇALIŞMIŞTIR.
ISBN / ISSN : 978-975-389-919-2
Barkod No : 9789753899192
Sayfa Sayısı : 205
Dil : Türkçe
Basım Yeri ve Yılı : Ankara, 2018
Ebat : 12x19,5x1,5 cm
Ürün Hakkındaki Yorumlar :
Gönderen : İHSAN ÖZ Gönderme Tarihi : 14.12.2009|21:18:14 Görüş : İyi
  “Tarihin en üzücü şeylerinden biri, Avrupalı yazarların ustaca ve sistemli bir şekilde Batı’nın İslam bilim geleneğinden aldıklarını göz önünden kaldırmaya çalışmalarıdır.” (Henry George) (s.126) Bu itiraf gösteriyor ki İslam medeniyetinin, Batı bilim geleneğine çok büyük etkisi olmuştur. Değerli Alparslan Açıkgenç Bey, İslam medeniyeti ve bilim anlayışının gelişimi, Batı’ya etkisi ve çözülmesi üzerine güzel bir çalışma yapmış. Konuyu işlerken; mahiyet, tarihsellik, içtihat, ilim, dünyagörüşü gibi birtakım terimleri de farklı perspektiflerden yaklaşarak okuyucunun bilgi ve ilgi alanına sokmaya çalışmış. Ayrıca sorular yönelterek konuya güzel bir açılım sağlamaya çalışmış. Son olarak İbn-i Sina-Gazzali münazarası (s.110) ile bilimsel faaliyetleri bir ressamın bir manzarayı tasvir etmesine benzetişi de dikkatlerimizi celbediyor. Dikkatle okunmasını tavsiye ederken Sevgili Hocamıza çalışmalarında başarılar diliyor kitaptan özet bazı pasajlar sunarak sözlerimi noktalıyorum: Çoğu zaman biz dinin meydana getirdiği medeniyeti, o dinle karıştırmaktayız. İslam, bu tür yanlışlıklara maruz kalmış bir dindir. Halbuki dinlerin belli özellikleri vardır ve dinler bu özellikleri ile tarih içerisinde bir toplumda meydana gelen olaylardan çok farklıdır. Bir dinin ne olduğunu açıklayan özelliklerine, o dinin ‘mahiyeti’ denir. (s.11) İslam medeniyeti müstesna bir medeniyettir. İnsanlık tarihi içinde İslam medeniyetinin geçirdiği bilgi serüveni, gerçekten dikkat çekicidir. Başka hiçbir medeniyetin göstermediği bir yapılaşma ve gelişim süreci geçirdiğinden, bu medeniyeti mucize medeniyet olarak ayırt etmek gerekir. Bu meyanda İslam medeniyeti dışında başka hiçbir medeniyetin bilimsel bir yapı üzerine kurulmadığını söyleyebiliriz. (s.25) Bilgi konusunda şu hadisler dikkati çekiyor: “Bilgiye giden yol, cennete giden yoldur” (Ebu Davud), “Kim bilgiyi layık olmayan birisine öğretirse, domuza değerli taşlardan, altın ve zümrütlerden yapılmış bir gerdanlık takmış gibi olur” (İbn Mace), “Dünyevî bir amaç için bilgi peşinden giden Cehennem’e gider” (Kenzü’l-Ummâl) (46-49) İnsanın bir robot olmadığını unutmamalıyız. Dolayısıyla insan bilgi edinirken iradesini kullanarak merak duyduğu konulara yönelecektir. Nitekim Kur’an’ın her konuyu çözülmüş olarak insanın önüne bırakmayışı da Allah’ın bunu irade ettiğini göstermektedir.(s.50) Peygamberimiz Medine’de bir eğitim modeli oluşturan belirli kurumları inşa etmekle işe başladı. İşte bilgi geleneğinin başlangıcı da bu eğitim faaliyetleridir. O halde Suffe’yi, ilk İslam düşünce okulu olarak tanımlayabiliriz. (s.51) Özellikle vurgulanması gereken husus, İslam bilim zihniyeti ile diğer medeniyetlerin bilimsel zihniyetleri arasında kesinlikle bazı farklılıkların olacağıdır. Bir defa İslam bilimcileri, sadece bilim adına bilimselliği savunmuyorlardı. Peygamberimizin “Ya Rabbi! Faydasız ilimden sana sığınırım” şeklindeki duası, bilim için bilimselliği, reddetmekteydi. İslam bilim adamları, her bilimin Allah’ın bir ismine dayandığını ve bu yüzden İslam medeniyetinde bilimler ilerledikçe Allah’a ve dolayısıyla İslam’a olan inancın pekişeceği düşüncesindeydiler. Her iki özelliği de mesela bir Batı biliminde görememekteyiz. Zira Batı bilimi, ilerledikçe zararlı bir duruma gelmiş ve dinî inançları o ölçüde tahrip etmeye başlamıştır. Batı bilimi her zaman, kendi dünyagörüşünün bir gereği olarak, bilimsellik ve nesnellik adına, her tür dinî ve ahlakî değere ilgisiz kalmıştır. Ayrıca laboratuara girerken Allah’ı unutan, fakat laboratuardan çıktıktan sonra bir din adamından daha sofu olan, adeta şizofrenik bilim adamları İslam dünyasında görülmemiştir. İşte bilim üretirken Allah’ı unutan bilim adamının Batı’da geliştirdiği bilimin sonuçları: Tek bir savaşta katledilen milyonlarca insan, mahvedilen binlerce şehir, tahrip edilen tabiat, yok olmaya mahkum edilen çevre ve insanlığın bugünkü dramı. (s.91) Ahlaken bitkin bir durumda olan toplumların bilimsel açıdan ilerlemeleri düşünülemez. Ahlakî olgunluk elde edilmeden bilimsel üstünlüğe erişilemez. İslam geldiğinde, mevcut ahlakî ve toplumsal değerleri sorgulamış, ahlaken bitkinlik olarak gördüğü bu değerleri, yüksek ahlak değerleriyle değiştirmek istemiş ve böylece o toplumda büyük bir ahlakî mücadele başlamıştır. (s.130) İslam medeniyeti, Peygamberimiz döneminde ahlaken en üst düzeyde idi. Onun verdiği ilham topluma büyük bir ivme kazandırdı. Kaynağından uzaklaşan suyun gittikçe berraklığını kaybetmesi gibi, İslam tarihinde de asr-ı saadetten uzaklaştıkça toplumdaki ahlakî/dinî berraklık kaybolmuştur. (s.133) Ahlakî çöküntünün Emevî döneminde belli alanlarda başladığını söyleyebiliriz. Bunların başında Peygamberimizin tesis ettiği seçimle devlet başkanını belirleme yönteminin saltanata çevrilmesi gelmektedir. İslam tarihinde bu hatanın düzeltilmesine, maalesef bir daha kimse cesaret edememiştir. Acaba saltanatın benimsenmesinde açgözlülüğün, bencilliğin ve nefsanî arzuların etkisi yok mudur? İslam dünyası çöküş sürecinde en ağır darbeyi bu değişiklikle almıştır. (136) İslam medeniyetinde, Osmanlı dönemi çok farklı bir yapılaşmayı temsil etmektedir. Türklerin siyasî idareyi merkezîleştirmesi ile İslam âlemi birlik imkanını elde etmiştir. Ne yazık ki İslam dünyasında yaygın olan ahlakî çöküntü, bu birliğe imkan vermemektedir. Osmanlılar maalesef tüm enerjilerini askerî faaliyetlerle tüketmiştir. (s.141) Bilgideki cevvaliyet özelliği, onun hayatiyetinden kaynaklanmaktadır. Bilgi, yaşayan bir organizma gibidir. Bilgiyi yaşayan bir organizmaya benzetince, onun doğduğunu, büyüdüğünü, olgunlaştığını ve yaşlandığını, hatta öldüğünü de söyleyebiliriz. (s.143) Ahlakî cihad olmadan fikrî cihad olamaz. Aslında insan için en zor uğraş, kendi nefsinin rezillikleri ile mücadele etmesidir. Bazı sorunlarımız ilk bakışta bize ahlakî değilmiş gibi gelebilir. Mesela trafik lambasında yeşil ışığın yanmasını beklemeden karşıdan karşıya geçmek, çok basit bir hatadır. Derste kopya çekmek de çok basit bir davranış gibi gelebilir. Ancak unutmayalım ki en küçük ahlaksızlıklar ve çöküntüler bu tür küçük hatalarda yatmaktadır. Sahabelerin böylesi küçük hatalar konusunda gösterdikleri titizlikten ötürü, Tabiînden Hasan-ı Basrî, çağdaşı olan Müslümanlara diyor ki: “Eğer siz onları görseydiniz, onlara ‘deli’ derdiniz, ama onlar sizi görseydi, size Müslüman demezlerdi.” Buradaki inceliği kavrayabiliyor musunuz? Gerçekten ahlakı deli gibi uygulamak, ahlaka olan duyarlılıktan kaynaklanır. (s.162)

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmalısınız...

 
  Üye Giriş
E-Posta
Şifre
Yeni Üyelik
Şifremi unuttum
  Arama
Aranacak kelime
 
Hakkımızda | Şatış Şartları | İade Şartları | Teslimat |Telif Hakları | Gizlilik İlkesi | Yardım | Bize Ulaşın |Banka Hesap Numaraları
E-Yayınevimizde

kredi kartlarına taksit yapılmaktadır.
Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi
Adres : Serhat Mh. 1256. Sok. No:11 Ostim Yenimahalle / Ankara - TÜRKİYE
Tel : +90.312.354 91 31 Faks : +90.312.386 03 28 Siparişlerinizle İlgili Tel : +90.312.354 91 31 Dahili : 136 - 138 - 142 - 145
E-Posta : bilgi@diyanetvakfiyayin.com.tr  Tic.Sicil No : 48527  Mersis No : 4-6665-8232-6958886