Dizin
Kur'an-ı Kerim
İslam Ansiklopedisi
Anadolu Halk Klasikleri
İSAM Yayınları
Oku Düşün
Kaynak Eserler
Fikir Eserleri
İlmi Eserler
Tarih Kültür
Çocuk Yayınları
Cep Kitapları
Dini Edebiyat
Sanat Edebiyat
Sempozyum ve Paneller
Sesli ve Görüntülü Yayınlar
Yabancı Dil Eserleri
Din Büyükleri
Halk Kitapları
Roman
Ahlak Klasikleri
Eğitim - Öğretim
Kuramer Yayınları
İstanbul Kadı Sicilleri
  Aranan Kelimeler
 
Dizin > İlmi Eserler
Büyük resmi görmek için tıklayınız...
Hz.Adem İlk İnsan
Mustafa ERDEM (Prof.Dr.)


8,12 TL (KDV dahil)
11.6
  adet 


Türkiye Diyanet Vakfı
  • Detaylı Bilgi

  • Yorumlar

  • Ek Resimler

Bu kitapta, İslam, Yahudilik ve Hıristiyanlık açısından Hz.Adem anlatılmakta ve konu etrafında çeşitli karşılaştırmalar yapılmaktadır. Çalışmada mümkün olduğu kadarıyla ana kaynaklar kullnılmaya çalışılmıştır.
ISBN / ISSN : 975-389-113-x
Barkod No : 9799753891133
Sayfa Sayısı : 208
Dil : Türkçe
Basım Yeri ve Yılı : Ankara, 2007
Ebat : 12,5x18,5x1 cm
Ürün Hakkındaki Yorumlar :
Gönderen : İHSAN ÖZ Gönderme Tarihi : 01.01.2010|00:30:29 Görüş : İyi
  Bu kitapta dinlerin ilk insan olarak gördükleri kişi hakkındaki düşüncelere yer vermek; özellikle Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’da ilk insan olarak kabul edilen ‘Hz. Âdem’ üzerinde durulmuş, bu yapılırken ‘Evrim Teorisi’ni ilgililere havale edilmiştir. (s.3) İslâmî kaynaklarda insanlığın atası olması sebebiyle ebü'l-beşer, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın seçkin kıldığı kişiler arasında sayılmış olduğundan safiyyullah unvanlarıyla da anılmaktadır. Özellikle ilgi çekici şu bölüm kitabın bir özeti şeklindedir: KARŞILAŞTIRMA: Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’da “ilk insan” yaratılış hadisesi büyük ölçüde benzerlik göstermekte, fakat anlayış farklılığından kaynaklanan bazı ayrılıklar bulunmaktadır. İlk insanın yaratılışından ölümüne kadar geçen süre içindeki hadiselerin benzer ve ayrıldıkları tarafları şöyle sıralamak mümkündür: 1-Her üç dünü inanışa göre, yaratan Allah’tır. O, kainattaki bütün varlıkları yarattıktan sonra, insanı bizzat kendisi yaratmıştır. 2-İlk insan, yeryüzünden alınan topraktan yaratılmıştır. Ancak bu toprağın nereden ve nasıl alındığı, kutsal kitaplarda yer almamaktadır. 3-İnsanı diğer varlıklardan üstün yapan özelliklerden en önemlisi, kendisine Allah’ın ruh vermiş olmasıdır. Bu gerçek, Kitabı Mukaddes’te insanın toprak kalıbı biter bitmez ruh üfürüldüğü, Kur’an’da ise, insanın yaratılışının devirleri tasvir edilerek toprağın çeşitli merhalelerden geçtiği, ruh verilmeden önce miktar verilmeksizin belli bir süre geçtiği ifade edilmiştir. 4-Her üç dine göre ilk insan, Hz. Âdem’dir. 5-Hz. Adem’in Allah’ın halifesi olması, bazı istisnalar ile birlikte, her üç dinde ortak bir görüş olarak kabul edilmektedir. 6-Hz. Adem’in Allah’a benzer olarak yaratılması, Tevrat’ın önemle üzerinde durduğu konulardan birisidir. Yahudiler, Allah’ı beşerî bir varlık olarak değerlendirmeleri ve ona insanlara mahsus bazı sıfatlar vermelerinden dolayı, konuyu maddi anlamda ele almışlardır. Hıristiyanlar ise, Hz. Adem’in manevî olarak Allah’a benzeyebileceğini ileri sürmüşlerdir. Kur’an-ı Kerim, diğer varlıklardan farklı olarak Hz. Adem’e birtakım üstün meziyetler verildiğinden bahsetmiş, fakat bu arada onun Allah’a benzeme hadisesine temas etmemiştir. Konu İslam literatüründe, hadislerde ve tarih kitaplarında bulunmaktadır. 7-Meleklerin, Hz. Adem’e secde ederek, Allah’a olan itaatlerini izhar etmeleri ve Hz. Adem’in üstünlüğünü kabul etmeleri, sadece Kur’an’da bulunmaktadır. İnsanın, yaratılış gayesine göre hareket ettiği takdirde meleklerden bile üstün olabileceğini gösteren bu İslamî inanç, diğer dinlerde hiç üzerinde durulmayan bir konudur. Yahudilik’te insan üstün bir varlık olarak görülürken, bu üstünlük onun davranışlarından çok zatı ile beraber olmaktadır. Hıristiyanlık’ta ise insan, ‘Aslî suç’un mahkumu olarak varlıkların en alt seviyesinde iken, İsa’ya ve onun öğretilerine sadece bir iman ile en üst seviyeye yükselmektedir. 8-Kur’an, Hz. Adem’in üstünlüklerinden bahsederken, ona isimlerin öğretilmesini misal olarak vermektedir. Müslüman bilginler, bu konuyu Hz. Adem’e ilmi çalışmalar yapabilme yeteneğinin verilmesi şeklinde anlamakta, Adem ile birlikte nesline verilen en büyük meziyetlerden biri olarak göstermekte; bu günkü ileri teknolojik gelişmelerin sebebini buna bağlamaktadır. Tevrat’ta Adem’e isimlerin öğretilmesi, bir üstünlük vesilesi olmaktan çok, tanışma olarak gösterilmekte ve değerlendirilmektedir. 9-Tevrat’ın Tekvin kitabının birinci bölümünde umumî yaratılış olayı anlatılırken insanın yaratılışı da söz konusu edilmiş, Tekvin’nin ikinci bölümünde ise insanın yeryüzünde yaratıldığı ve sonradan cennete girdiği belirtilmiştir. Kur’an-ı Kerim, insanın, çeşitli merhalelerden geçtikten sonra topraktan ve cennette yaratıldığını haber vermektedir. 10-Hz. Adem’in hayatında büyük öneme haiz olan cennet, Yahudilere göre, dünyada Ortadoğu’da bir yer; Hıristiyanlara göre sembolik bir hikaye; İslam’a göre ise Hz. Adem’in içinde belli bir süre yaşadığı ve ahirette müminlerin gireceği yerdir. 11-Hz. Adem’in cennet hayatı kesin olarak bilinmemektedir. Tevrat, bakmak ve korumak göreviyle sınırlı yetkileri olan bir bekçi konumunda cennete konduğunu açıklamıştır. İslam’da Hz. Adem’in cennete konulması tamamen ilahi hikmetin neticesidir. 12-Her üç din ortak konularından birini Havva’nın yaratılış hadisesi teşkil etmektedir. Tevrat’a göre Havva, Adem’in kaburga kemiklerinin birisinden, cennette yaratılmıştır. Havva ismi Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. İslam alimlerinin çoğunluğu Kur’an’da belirtilen ‘nefs-i vâhide’ ifadesinin Hz. Adem, ondan yaratılan kimsenin de Havva olduğu kanaatinde birleşmişlerdir. 13-Yasak ağaç, üç din tarafından, imtihan aracı olarak görülmektedir. Tevrat, bahçe ortasına yerleştirilen, iki ayrı ağaçtan bahsetmekte, fakat bunlardan ‘iyilik ve kötülüğü bilme ağacının’ Adem’e yasaklandığını haber vermekte; ‘hayat ağacı’ ile ilgili bir yasaktan söz etmemektedir. Hıristiyanlığın sembolizm anlayışı ‘yasak ağaç’ konusunda da kendini göstermektedir. Kur’an’da ise, bir tek yasak ağaçtan bahsedilmekte, ona dokunma ve ondan yeme suç olarak değerlendirilmektedir. 14-Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’a göre, Adem ve Havva, ‘yasak ağaçtan’ yemek suretiyle kendilerine konan yasağı çiğnemişlerdir. Yahudilik ve Hıristiyanlık, yasağı çiğnemeyi ‘suç’ olarak nitelendirirken, Müslümanlar da ‘hata’ tabirini kullanmayı uygun bulmuşlardır. 15-Gerek Tevrat gerekse Kur’an, Adem ve Havva’nın cennetten çıkışlarından sonraki hayatları hakkında sınırlı bilgi vermektedir. Tevrat onun Kabil, Habil ve Şit adında üç oğlundan ve 930 yaşında öldüğünden bahsederken; Kur’an, isimlerini zikretmeksizin sadece Kabil ve Habil kıssasına yer vermektedir. Cennetten çıkarıldıktan sonra yaşadığı yerler hakkında çeşitli rivayetler bulunmakla birlikte, İslamî inanışa göre Arafat, Müzdelife ve Mekke onların hayatında önemli bir yere haiz olmaktadır. Yahudiler ve Hıristiyanlar, adem’in ölüm yeri olarak, Kudüs ve çevresini, Golgota tepesini kabul ederken, Müslümanlar, Ebu Kubeys dağı ve Serendip’te Adem dağında olduğuna inanmaktadır. (s.171-180) Kitapla ilgili bir eleştiri çok fazla dizgi hatası göze çarpmasıdır.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmalısınız...

 
  Üye Giriş
E-Posta
Şifre
Yeni Üyelik
Şifremi unuttum
  Arama
Aranacak kelime
 
Hakkımızda | Şatış Şartları | İade Şartları | Teslimat |Telif Hakları | Gizlilik İlkesi | Yardım | Bize Ulaşın |Banka Hesap Numaraları
E-Yayınevimizde

kredi kartlarına taksit yapılmaktadır.
Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi
Adres : Ostim OSB Mh. 1256 Cad. No:11 Yenimahalle / Ankara - TÜRKİYE
Tel : +90.312.354 91 31 Faks : +90.312.354 91 32 Siparişlerinizle İlgili Tel : +90.312.354 91 31 Dahili : 136 - 138 - 142 - 145
E-Posta : bilgi@diyanetvakfiyayin.com.tr  Tic.Sicil No : 48527  Mersis No : 4-6665-8232-6958886