Dizin
Kur'an-ı Kerim
İslam Ansiklopedisi
Anadolu Halk Klasikleri
İSAM Yayınları
Oku Düşün
Kaynak Eserler
Fikir Eserleri
İlmi Eserler
Tarih Kültür
Çocuk Yayınları
Cep Kitapları
Dini Edebiyat
Sanat Edebiyat
Sempozyum ve Paneller
Sesli ve Görüntülü Yayınlar
Yabancı Dil Eserleri
Din Büyükleri
Halk Kitapları
Roman
Ahlak Klasikleri
Eğitim - Öğretim
Kuramer Yayınları
İstanbul Kadı Sicilleri
  Aranan Kelimeler
 
Dizin > İlmi Eserler
Büyük resmi görmek için tıklayınız...
İslâma Giriş
Muhammed Hamidullah, (Çev:Cemal Aydın)


16,24 TL (KDV dahil)
23.2
  adet 


Türkiye Diyanet Vakfı
  • Detaylı Bilgi

  • Yorumlar

  • Ek Resimler

Hz.Peygamberin hayatı;Kilim, kısa İslâm tarihi Kur'ân'ın toplanması ve korunması; İslâm'ın hayat anlayışı, iman esasları, ibadetler, İslâmın ahlak, siyaset, hukuk ve ekonomi sistemleri, İslâm'da kadın, İslâm ve bilim gibi birçok konuda bilinmesi gereken birçol bilgiler okuyucuya özlü ve doyurucu bir şekilde anlatılmaktadır.
ISBN / ISSN : 975-389-209-8
Barkod No : 9789753892094
Sayfa Sayısı : 434
Dil : Türkçe
Basım Yeri ve Yılı : Ankara, 2006
Ebat : 12,5x18,5x2,2 cm
Ürün Hakkındaki Yorumlar :
Gönderen : İHSAN ÖZ Gönderme Tarihi : 26.05.2010|18:33:33 Görüş : Çok İyi
  Eserleri; Fransızca, İngilizce, Almanca, Türkçe, Malay-Endonez dilleri, Portekizce, Japonca, Boşnakça, Arapça ve Tamul dilleri gibi birçok dile çevrilen, XX. yüzyılın önde gelen İslam alimlerinden Muhammed Hamidullah'ın bu eseri, İslam hakkında giderek artan, kesin ve güvenilir bir bilgi edinme ihtiyacına cevap vermek üzere hazırlanmıştır. Çeşitli dillerde çevirileri bulunan bu kitap, Fransızca’dan Türkçemize aktarılmış. Eser, İslam düşüncesi konusunda objektif bir bilgi edinmek isteyenlere yeterli ve gerekli bilgileri sunabilecek niteliktedir. Kitabı tercüme eden Cemal Aydın kitap için verdiği mücadeleyi anlattıktan sonra şöyle diyor: “Sevgili okur! Şimdiye kadar 20 civarında eser tercüme ettim. Bunlardan iki tanesinin aydınımız tarafından mutlaka okunmasını arzu ederim. Birincisi, İslam’a Giriş’tir. Bu eser, ortalama bir müslümanın kesinlikle bilmesi gereken bütün bilgileri özün özü şeklinde sunmaktadır. Açıkça iddia ediyorum ki İslam konusunda en az İslam’a Giriş kitabındaki bilgiler kadar bilgi sahibi olmayan bir kimse, İslam’ın ne lehinde ne de aleyhinde konuşma ve yazma hakkında sahiptir. Çünkü böyle biri, dinimiz konusunda sadece cahil değil, kara cahildir. Onun için o kişiden ne yazar olur, ne gazeteci olur, ne sunucu olur, ne de şuurlu bir Müslüman olur. Böyle bir kişi ayrıca bu ülkenin aydını olma özelliğini de asla kendisinde taşıyamaz. Taşımaması gerekir. İkincisi ise ‘İdeolojik Savaş Ajanları’. Çünkü bu eser, İslam ülkelerinde oynanan ve sürekli tekrarlanan oyunları bir bir gözler önüne seriyor, bu hususta bizleri bilinçlendiriyor. Bununla da kalmıyor, günümüzdeki bir müslümanın ne yapması gerektiğini de açıkça ortaya koyuyor.” (İdeolojik Savaş Ajanları, Malik Bin Nebi, s.37) Kitap şu ana başlıklardan oluşuyor: İslam Peygamberi, İlk Öğretinin korunuşu, İslam’ın Hayat Anlayışı, insan ve inançları, Dini Hayatın uygulamaları, Manevi hayatın kültürü, İslam Ahlakı, İslam’ın Siyaset Sistemi, İslam’ın Hukuk Sistemi, İslam’ın Ekonomik Sistemi, Müslüman Kadın, İslam’da Gayrimüslimlerin Durumu, Genel İslam Tarihi, Bir müslümanın Gündelik Hayatı. İslam ansiklopedisi de Onu şöyle tanıtıyor: ‘Muhammed Hamidullah alçakgönüllülüğü, nezaketi, dindarlığı, dünya nimetlerine ve paraya değer vermemesiyle tanınmış ve hiç evlenmemiştir. Eserlerinden telif ücreti almazdı. Hz. Peygamber'in hayatıyla ilgili çalışmalarından dolayı Pakistan Devleti'nin kendisine layık gördüğü en yüksek dereceli hilâl-i imtiyaz nişanını kabul etmiş, fakat para ödülünü İslamabad’daki İslam Araştırmaları Enstitüsü'ne bağışlamıştır; aynı şekilde Kral Faysal para ödülünü de almamıştır. İslâmî ilimlere bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşarak uzmanlık alanının dışında da inceleme ve araştırmalar yapan ve bunları ilk kaynaklara dayandırmaya çalışan Hamidullah, özellikle İslâm tarihiyle ilgili çalışmalarında sadece tarihî bilgileri aktarmakla kalmamış, bazen olayların geçtiği yerlere bizzat gidip incelemeler yaptıktan sonra kendi yorum ve değerlendirmelerini katmıştır. Bunları yaparken genelde akılcı bir tutumla ispatlanmamış herhangi bir hususu kabul etmekten uzak durmuş, çalışmalarında sadece tarihi bilgileri gözler önüne sermek yerine olayların gerçek sebeplerini araştırmaya ve bunların sonuçlarını göstermeye gayret etmiştir. (30/535) ‘Takva’yı, kusursuz dindarlık (s.71)olarak ifade eden hocaefendi hakkındaki şu anekdot da dikkat çekicidir: Muhammed Hamidullah Erzurum’da verdiği bir seminerde, resmini çekmek isteyen bir arkadaşına mani olmuştu. Peygamberimizin resim yasağının bugün de geçerli olduğunu vurgulayarak, pasaport benzeri zorunlu durumlar dışında resim çektirmediğini söylemişti. Gerçekten de hocanın hiçbir yerde resmini görmek mümkün değil. Japonya’da yayınlanan bir yazısına konmak üzere resim istendiğinde; gerekçelerini sıralayarak, olumsuz cevap vermişti. (Zamanı Aşan Şehirler, Ersin Gündoğan, s.72) Hatta İslam Ansiklopedisi’ne verilenin de vesikalık bir resim olduğu görülüyor. (30/535) Muhammed Hamidullah’ın uzun yıllar Hindistan ile aralarındaki problemden dolayı vatanına dönemeyip Fransa’da vatansız haymatlos statüsünde yaşaması eminim ki 20. asır tüm dünya Müslümanlarının sırtında taşıdığı bir ayıp olarak tarihe geçmesidir. Kitaptan alıntılar ise şöyle: Hz. Muhammed’in hayatını kaleme alanların hepsi de sütannesinin sadece bir tek göğsünden emdiğini ve diğerini sütkardeşine bıraktığını belirtirler. (s.7) Hz. Hatice, evlendiği sırada bir rivayete göre 28, diğer bir rivayete göre ise 40 yaşındaydı; psikolojik ve jinekolojik sebepler 28 yaşında olmasının daha uygun olduğunu gösteriyor, çünkü 7 çocuk daha dünyaya getirmiştir. (s.8) Peygamberlerin gösterdiği mucizeler, sadece akıl edemeyenler ile aklını kullanıp düşünen insanları aynı seviyeye getirmek içindir. (s.25) Yanlış ile doğru arasında ortak hiçbir şey yoktur. Dünyada bu iki şeyden daha zıt ve birbirine daha uzak hiçbir şey olamaz. (s.27) Allah kelamı, insanı Kendisine ileten ana hat vazifesi görür, tıpkı ışığa yol görevi yapan ve lambayı jeneratöre bağlayan elektrik akımı gibi. (s.40, 366) İslam’ın parolası, ‘Bu dünyada da refah ve mutluluk, öbür dünyada da refah ve mutluluktur. (s.63) İslam açıkça belirtir ki Allah’ın tövbe eden suçluları bağışlamak için, bir suçsuzu, bir masumu (yani İsa’yı) cezalandırmaya ihtiyacı yoktur. (s.70) Dile, ırka, renge veya doğum yerine dayalı milliyet, çok azla ilkeldir. Çünkü bu noktada bir kader, bir çıkmaz, insanın hiçbir şekilde tercihinin bulunmadığı bir durum sözkonusudur. (s.72) Bir gün Hz. Muhammed arkadaşlarına cennetten ve onun (kanatlı atlar da dahil) nimetlerinden bahsediyordu, bir bedevi kalkıp şu soruyu sordu: ‘Acaba develer de olacak mı?’ Hz. Peygamber gülümsedi ve nazik bir şekilde ‘Arzulanan her şey olacak’ cevabını verdi. (s.96) Müslümanın bütün hayatını yöneten temel ilke, bütünü geliştirmek ve parçaların işbirliğini sağlamak. Kur’an yirmi kadar ayette ‘Namazı kılın ve zekatı verin’ emrini tekrarlar. Madde ile mananın ayrılmazlığını, beden ile ruhun birliğini gözler önüne serme bakımından, Allah’a ibadet etmek ile devlete vergi vermeyi yani namaz kılmak ile zekatı ödemeyi ayın düzeyde ele alan bu emirden daha açık bir delile ihtiyaç var mıdır? Manevi görevler maddi yararlardan yoksun olmadığı gibi, maddi ödevler de ruhi faydalardan uzak değildir. Ayrıca sözkonusu yararların tamamı, bu ödevlerin yerine getirilmesindeki niyet ve sebebe sıkı sıkıya bağlıdır. (s.129) Tasavvuf, bireyin en iyi davranış biçiminin yöntemidir. (s.135) Kadınların namuslarına iftira atılmasına karşı kanuni bir ceza koymuş olması İslam’ın ayırıcı özelliğidir. Falanca veya filanca kadınlar hakkında nasıl kolaylıkla zanda bulunulduğu, dostlar arasında dilin dizgininin bütün bütün nasıl salıverildiği düşünülürse, toplumun yararına olarak İslam’ın koyduğu bu frenin yerindeliği elbette kabul edilecektir. (s.164) Kocasının haber olmadan Halife Hz. Ömer’in hanımı bir gün Bizans’a giden resmi bir görevli ile imparatoriçeye bir hediye yolladı. O da kendisine kıymetli bir kolye gönderdi. Halife bunu öğrendiğinde, kolyeye devlet hazinesi yararına el koydu ve karısına kendi göndermiş olduğu hediyenin tutarını ödedi. (Taberi) (s.166) Hiç kimse aldığı para için gönül rızasıyla faiz ödemez. İnsan bu tür ödemeye sadece paraya ihtiyacı olduğu ve onu da faizsiz bulamadığı için katlanır. (s.235) İslam kadından mantıklı bir varlık olarak kalmasını ister ve onun meleğe dönüşmesini beklemekten veya şeytanlaşmasına izin vermekten kesinlikle kaçınır. (s.239) Komünist ülkelerde bir mümin, bir kapitalist, beyazların memleketlerinde bir zenci, Fransa’da Fransız olmayan biri nasıl yabancı olarak görülürse, İslam ülkelerinde de bir gayri müslimin aynı şekilde yabancı sayılmasına şaşmamak gerekir. (s.260) İlahi kaynaklı olmasından ötürü, İslam hukuku laik hukuklardan kesinlikle daha fazla istikrarlıdır. (s.261)

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmalısınız...

 
  Üye Giriş
E-Posta
Şifre
Yeni Üyelik
Şifremi unuttum
  Arama
Aranacak kelime
 
Hakkımızda | Şatış Şartları | İade Şartları | Teslimat |Telif Hakları | Gizlilik İlkesi | Yardım | Bize Ulaşın |Banka Hesap Numaraları
E-Yayınevimizde

kredi kartlarına taksit yapılmaktadır.
Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi
Adres : Ostim OSB Mh. 1256 Cad. No:11 Yenimahalle / Ankara - TÜRKİYE
Tel : +90.312.354 91 31 Faks : +90.312.354 91 32 Siparişlerinizle İlgili Tel : +90.312.354 91 31 Dahili : 136 - 138 - 142 - 145
E-Posta : bilgi@diyanetvakfiyayin.com.tr  Tic.Sicil No : 48527  Mersis No : 4-6665-8232-6958886