Dizin
Kur'an-ı Kerim
İslam Ansiklopedisi
Anadolu Halk Klasikleri
İSAM Yayınları
Oku Düşün
Kaynak Eserler
Fikir Eserleri
İlmi Eserler
Tarih Kültür
Çocuk Yayınları
Cep Kitapları
Dini Edebiyat
Sanat Edebiyat
Sempozyum ve Paneller
Sesli ve Görüntülü Yayınlar
Yabancı Dil Eserleri
Din Büyükleri
Halk Kitapları
Roman
Ahlak Klasikleri
Eğitim - Öğretim
Kuramer Yayınları
İstanbul Kadı Sicilleri
  Aranan Kelimeler
 
Dizin > İlmi Eserler
Büyük resmi görmek için tıklayınız...
Din Eğitiminde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Aytekin Bulut


5,25 TL (KDV dahil)
7.5
  adet 


Diyanet İşleri Başkanlığı
  • Detaylı Bilgi

  • Yorumlar

  • Ek Resimler

Kitap dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde rehberlik ve psikolojik danışmanlığın tarihi gelişimi, ikinci bölümde din eğitiminde rehberlik ve psikolojik danışmanlık konuları ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde din eğitiminde rehberlik hizmet çeşitleri ve alanları işlenmekte, dördüncü bölümde ise din eğitiminde rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinde yapılan anketlerin sonuçları ve değerlendirilmesi yer almaktadır. 2.Baskı
ISBN / ISSN : 978-975-193-274-7
Barkod No : 9789751932747
Sayfa Sayısı : 205
Dil : Türkçe
Basım Yeri ve Yılı : Ankara, 2004
Ebat : 13x19x1 cm
Ürün Hakkındaki Yorumlar :
Gönderen : İHSAN ÖZ Gönderme Tarihi : 16.04.2010|16:53:53 Görüş : Fena Değil
  Kitap daha çok din eğitimi alan ve veren eğitim kurumları üzerinde yapılan bir çalışmayı içeriyor. Özellikle din eğitimi veren eğitimcilerin öğrenci fotoğrafını görmek maksadıyla istifade edebilecekleri ve konu üzerinde araştırma yapan araştırmacıların başvurabilecekleri bir kitap şeklinde hazırlanmış. Aslında kitabın rehberlik ve danışmanlık yönünün daha geniş ve daha içerikli hazırlanarak özellikle din eğitimi veren (hem örgün hem yaygın) öğretmen ve imam, müftü ve okuma arzusu duyan okuyuculara hitap etmesini beklerdim. Alanın lokal ve dar seçilmesi, anketin/örneklemenin bir ille sınırlı olması gibi nedenler kitabın hitap kitlesini oldukça sınırlamış. Adeta kitap, okuyucuya hasret kalmış kategoriye ait hissettiriyor. Ne yapılabilirdi? Şunlar kısaca aktarılabilir: Rehber olma bir bölüm halinde işlenebilir ve Din rehberdir, Peygamber rehberdir, Kur’an rehberdir, vahiy rehberdir konuları bölüm içerisinde işlenebilirdi. Ayrıca danışma konusu bir bölüm halinde işlenebilir danışmayı çağrıştıran kavramlar, danışma konusunda İslam’ın tavsiyeleri, vb konular bölüm içerisinde işlenebilirdi. Aslında bu ifade edilen konulara kitap içerisindeki bazı bölümlerde az da olsa yer verilmeye çalışılmış ama kitabın okunması için yeterli değil gibi görünüyor. Ayrıca bazı konuların tekrarı göze çarpıyor. (Örneğin din eğitimi verilen kurumlardaki öğrenciler üzerinde yapılan araştırmada öğrencilerin topluma uyumda sorunlarla karşılaşması 5 kez tekrar edilmiş: s.22, 40, 53, 58 ve 69) Dört bölümden meydana gelen kitabı aslında iki kısma ayırmak mümkün. İlk üç bölümden oluşan birinci kısım, rehberlik ve psikolojik danışmanın tarihi gelişimi, din eğitiminde rehberlik ve psikolojik danışma ve din eğitiminde rehberlik hizmet çeşitleri ve alanları başlıklarından oluşuyor. Kitabın ikinci kısmı konu üzerine Şanlıurfa ve ilçelerinde yapılan anketin sonuçları ve değerlendirmesinden meydana geliyor. Kitaptan alıntı yapılabilecek cümleler şöyle: Dini yaşantıda şekilciliğin hakim olması, dini bir alışkanlık şeklinde anlatma, yeni gelişmeler ve değişmeleri takip edememe, çeşitli uyum ve gelişim sorunlarını da beraberinde getirmiştir. (s.39) Din eğitimi açısından ruh sağlığı yerinde, tutarlı, kendini yetiştirmiş ve topluma uyumlu fertler yetiştirmek için, rehberlik hizmetlerinden yararlanmak zorunlu hale gelmiştir. (s.40) Din eğitiminde Hz. Peygamber zamanından beri, çeşitli problemler ortaya çıkmıştır. Hz. Peygamber zamanında canı sıkılanlar, bir problemi, psikolojik kaygısı olanlar, din açısından endişe ve korkusu olanlar vardı. Dini ve dünyevi sorunlar, Hz. Peygamber’e bildirilir, onun rehberliği ve danışmanlığına göre bir yol izlenirdi. İbn Abbas şöyle bir hadis nakleder. Hz. Peygamber (s.av)'e birisi gelerek şöyle der: "Ya Resulallah, içimde öyle bir şey hissediyorum ki, onu söylemektense yanıp kül olmayı tercih ederim." Resulullah üç defa tekbir aldıktan sonra şöyle der: "Kulunun halini (iman derecesini taklidden) vesveseye yükselten Allah'a hamdolsun" (Ebu Davud, edeb 109) diğer birisi “helak oldum ya Resulallah! Dini bir suç işledim, bana yardımcı olur musun?” diye gelmiş, her biri için dini bilgi ve tecrübe gerektiren rehberlik yapılmıştır. Dini korku ve kaygıları giderilmiş, psikolojik olarak rahatlamaları sağlanmıştır. Her ne kadar o zamandan günümüze, dini sorunlarda belli tavsiye ve çözümler üretilmişse de, eğitim alanında yeni gelişmeler ve değişmeleri göz önüne alarak rehberlik yapılmalıdır. Rehberlik, kişinin kendini daha iyi tanıması, çevresindeki mevcut imkanların farkında olması, bu imkanlardan kendine en uygun tercihleri yapabilmesi ve kendini gerçekleştirebilmesi, dini ve dünyevi sorunlar karşısında kendine güveni kaybetmeden çözüm bulması, dünya ve ahiret mutluluğunu kazanması için eğitim ve öğretim kadar önemlidir. (s.41) İslamiyet, birinci hedef olarak, ruh ve beden sağlığını gerçekleştirmek ister. Bu hedef için, psikolojik sağlığı koruyan ve geliştiren, rehberlik hizmetlerinden yararlanılmalıdır. Din eğitiminde rehberlik ve psikolojik hizmetlerin olmaması, sorunların önceden tespit edilmemesi, birtakım yanlış uygulamalar, din eğitiminde önemli problemlerin doğmasına sebep olmaktadır. (s.43) Din açısından insan, imtihan için yaratılmış bir varlıktır. İnsan, imtihan gereği hem iyiliği, hem de kötülüğü yapabilecek kabiliyette yaratılmıştır. İyi ve kötünün bilgisini vermek, doğru yolu göstermek için de, din ve peygamber gönderilmiştir. İnsanın iyi ve kötüyü yapmada hür olması rehberliği gerekli kılmıştır. Ayrıca, insanın eğitimini gerçekleşmesi için bir yol göstericiye ihtiyaç vardır. Eğer insana yol gösterilmez, önündeki imkanları ve fırsatları gösterecek rehberlik hizmeti verilmezse, karanlıklarda kalır. Potansiyel güçlerini harekete geçiremez. Allah, peygamber göstermeden, iyi ve kötüyü gösterip rehberlik yapmadan insanları sorumlu tutmayacağını belirtmesiyle buna işaret etmektedir. İnsanın, eğitilmeye müsait bir varlık olması, aynı zamanda rehberliğe ihtiyaç duyduğunu gösterir. Yanlış hareket ve inançlar, putlara tapma ve doğrudan yoldan çıkma peygamberlerin gönderilmesine sebep olmuştur. (s.45) Kur’an’da yol göstermek, rehberlik etmek manalarını içeren ‘hidayet’ kelimesi geçmektedir. Hidayet, kelimesinin lügat anlamı, irşat etmek, yol göstermek, doğruyu açıklamak ve işaret etmek manalarına gelmektedir. Istılahta ise, nispet edildiği manaya göre değişmektedir. Hidayet en geniş anlamıyla, yol göstermek, rehberlik etmek, doğruya delalet etmektir. Herhangi hayır olan bir meselede, amaca ulaşana dek rehberlik ve önderlik yapmaktır. Eğer hidayet şerde olursa, kötülüğe hidayet manasında kullanılmaz. Hidayet kelimesi, hayırda kullanılır. Burada, doğru yolu gösterirken, nezaket ve incelikle, kırmadan, muhatabın gururuyla oynamadan kişideki sorunların, yanlış davranışların düzeltilmesi, iyi ve hayra yöneltilmesi esastır. Fazilet ve iyilik namına yapılan her yardım, hidayetin içine girer. İnsan, hatasız ve sorunsuz olsaydı rehberliğe ve yol göstermeye ihtiyaç olmazdı. (s.49) Rehberlik, aynı zamanda bir öğreticilik, doğru bilgiyi verme anlamına gelmektedir. (s.52) Din eğitiminde rehberliğin bir başka amacı da, hayra ve iyiliğe insanları ulaştırmaktır. İyi ve hayra ulaştırma, mutlu olmaya ulaştırma ile aynı manaya gelmektedir. Din eğitiminde rehberliğin amacı, ferdin maddi ve manevi yönden kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir. Tam verimliliği ve çalışkanlığı sağlayarak, dünya ve ahiret hayatını dengede tutup her ikisini de ihmal etmeden yaşama bilinci kazandırmaktır. Din eğitiminde psikolojik sağlığı yerinde, normal bir insan yetiştirmek için rehberlik hizmetleri önemli bir görev olacaktır. Normalin dışına çıkan dini ve duygusal hareketlerin tespiti ve çözümü, din eğitimine olumlu katkı sağlayacaktır. Dinde normalin dışına çıkan ve gerisinde kalanlara rehberlik yapmak, ifrat ve tefriti önlemek gerekir. Peygamber, dinde ince eleyip sık dokuyan ve aşırı gidenlerin helak olduğunu bildirmiştir. İşlerin orta olanını tavsiye eden Peygamberimiz, ibadet ve dini birtakım konularda aşırı gidenleri gördüğü zaman uyarmıştır. (s.55) Genel olarak psikolojik sağlığı yerinde, normal olan bir bireyin özellikleri şunlardır: Kendini gerçekleştiren veya bu yönde olan birisi, yeterli bir kişiliği sahiptir. Daha verimlidir. Kim olduğunu bilir. İlerde ne olacağını gerçekçi bir gözle görür. Hem kendi, hem başkaları hakkında iyi düşüncelere sahiptir. Maddi ve manevi insan değerlerine saygı duyar, benimser ve geliştirir. Zamanını iyi kullanır. Yapıcı ve düzelticidir. Kırıcı değildir. Kendine saygı duyar, değer verir. Kendini olduğu gibi kabul eder. Aşağılık kompleksine kapılmaz. Duygularını açığa vurmaktan kaçınmaz. Değişmeye ve gelişmeye açıktır. Belirli kalıplara saplanıp kalmaz. Objektif düşünür. Bir probleme dönük, insanlık yararına sorunlarla ilgilenir. Sorunlar altında ezilmeden, kendine yeterli olarak çözüm bulur. Bağımsız ve hür bir özelliğe sahiptir. Güzel ve doğruları takdir eder. Demokratik bir karar verme yapısına sahip olur. İnanç ve fikir hürriyetine saygı duyar. Nüktedan, kırmayan ve kaba olmayan bir kişiliğe sahiptir. Normal bir kişidir, çabuk sinirlenmez ve yüksek gerilime düşmez. Üzüntü, sevinç ve kızma anında normalin dışına çıkmaz. (s.56) Genel olarak rehberlik ve psikolojik danışma, bir psikolojik yardım hizmetidir. Bu verilen hizmetler, bir ruh sağlığı hizmetidir. Bu sebeple, rehberlik ve psikolojik danışma, dinimizde mükellef olmanın şartlarından olan akıl ve ruh sağlığını korumaya yönelik hizmet vermesi bakımından önemlidir. Akıl ve ruh sağlığı insan için önemli, korunması gereken ir nimettir. Peygamberimiz, aklın zevalinden, cinnet halinden Allah’a sığınmış, dualarında bunu da eklemiştir. Dinimiz bu amaçla, aklı ve ruh sağlığını bozan şeyleri yasaklamış iyilikleri de serbest bırakmıştır. (s.56) Din eğitiminde rehberliğin amaçlarını şöyle sıralayabiliriz: 1.Dinde ifrat ve tefrite düşmeyi engellemek 2.Dünya ve ahiret mutluluğunu temin etmek 3.Yeni gelişme ve değişmelere uyumunu sağlamak 4.İnsanları iyi olana ve hayra ulaştırmak 5.Dinen sorumlu olmanın şartı olan akıl ve ruh sağlığını korumak 6.Sıhhatli olmayan ve modern eğitime uymayan durumları ortadan kaldırmak. (s.59) Din eğitiminde rehberlik yaparken şu ilkelere dikkat etmek gerekir: 1.Bilgili ve güzel ahlak sahibi olmak, din ve kaynakları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak, iyi ve kötüyü ayırt edecek kadar isabetli bir ayırım gücüne sahip olmak 2.Kur’an’da emredildiği gibi yumuşak davranmak 3.Kötülük ve problem kesinlikle ifade etmelidir. Zan ve tahminle hüküm verilmemelidir. 4.Kötülük açıktan yapılmış olmalıdır. Gizli kalmış kötülükleri araştırmak ayete, genel ahlaka aykırıdır. 5.Emri bil-maruf yaparken, tepkilere anlayış ve sabır göstermek 6.Din eğitiminde rehberlik yaparken, rehber uzman kişilerle yardımlaşmak, yetkili kişilerle istişare etmek gerekir. İstişare etmek müslümanın önemli bir vasfıdır. 7.Din eğitiminde rehberlik yaparken, kötülükler ve problemler karşısında sakin ve vakarlı olmak gerekir. 8.Din eğitiminde hem dünya, hem de ahiret hayatı için rehberlik yapılır. Din, dünya ve ahiret mutluluğu için gelmiştir. Peygamber Efendimiz, dünyevi ve uhrevi her konuda rehberlik yapmıştır. 9.Din eğitiminde rehberlik yalnız sorunlu ve problemli kişilere verilmez. Herkes için rehberlik gereklidir. Rehberlik koruyucudur. Uyumlu ve uyumsuz herkes için rehberlik yapılır. Peygamberimiz “zalim olsun, mazlum olsun kardeşlerinize yardım edin” buyurmuştur. (s.62) Rehberlik yaparken ilgi ve ihtiyaçlar tespit edilmeli, sorun ve ihtiyaç araştırması yapılmalıdır. Hz. Peygamber, ortam ve şartları gözetmiş, ihtiyaçlara göre yol göstermiştir. Dinimizde de şartlar kurallarda etkili olmuştur. Harp zamanı, sulh zamanı ve zaruret zamanı ihtiyaç ve durumlar kurallara yön vermiştir. Mesela “sulh zamanı en faziletli amel hangisidir? sorusuna Hz. Peygamber “vaktinde kılınan namaz” cevabını verirken, harp zamanında en faziletli amel cihat olduğu belirtilmiştir. (s.64) Aileden itibaren sağlıklı bir din eğitimi vermek için eğitsel rehberlik hizmetlerine ihtiyaç vardır. Din adına yanlış uygulamalar, modern eğitim anlayışına uymayan da davranışlar ve sakıncalı eğitim metotları din eğitimine olumsuz etki yapmaktadır. Mesela. Çocuğun Allah’ı tanımasında yapılabilecek en büyük hata, sürekli olarak onu korkulacak bir varlık olarak tanıtmaktır. Çocuğun yapmasını istemediğimiz davranışları için, Allah’ı uluorta yerde cezalandırıcı olarak tanıtmak, onun zihninde çok olumsuz bir Allah tasavvuru oluşturur. Cehennemde yakan, çarpan, yıkan, taş yapan, elsiz ve dilsiz bırakan bir Allah imajı oluşturmak, çocuğun şuuraltında menfi bir etki yapar. Allah ile sevgi kelimesi arasındaki ilişki engellenmiş olur. (s.76) Mehmet Akif’in şu beyitleri ile bitirelim: Saye sarıl, Allah’a dayan, hikmete ram ol, / Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Yeis öyle bir bataktır ki düşersen boğulursun, / Ümide sımsıkı sarıl seyret ne olursun. (s.128).

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmalısınız...

 
  Üye Giriş
E-Posta
Şifre
Yeni Üyelik
Şifremi unuttum
  Arama
Aranacak kelime
 
Hakkımızda | Şatış Şartları | İade Şartları | Teslimat |Telif Hakları | Gizlilik İlkesi | Yardım | Bize Ulaşın |Banka Hesap Numaraları
E-Yayınevimizde

kredi kartlarına taksit yapılmaktadır.
Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi
Adres : Serhat Mh. 1256. Sok. No:11 Ostim Yenimahalle / Ankara - TÜRKİYE
Tel : +90.312.354 91 31 Faks : +90.312.386 03 28 Siparişlerinizle İlgili Tel : +90.312.354 91 31 Dahili : 136 - 138 - 142 - 145
E-Posta : bilgi@diyanetvakfiyayin.com.tr  Tic.Sicil No : 48527  Mersis No : 4-6665-8232-6958886